Tỉ giá: 3,830 VNĐ/NDT

Địa chỉ

KĐT Kiến Hưng, P. Mậu Lương, Hà Đông, Hà Nội

Bảng giá


Bảng giá tuyến Bằng Tường - Hà Nội

Bảng giá tuyến Bằng Tường - Hà Nội

Bảng giá tuyến Đông Hưng - Hà Nội

Bảng giá tuyến Đông Hưng - Hà Nội

Bảng giá tuyến Quảng Châu - Hà Nội

Bảng giá tuyến Quảng Châu - Hà Nội